Hoe creëer je bij managers een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden?

Door: Annet Murre, Directeur LVSC

Iedereen in de organisatie maakt fouten. We maken ze doorlopend. Maar fouten maken, iets niet weten of kunnen is vaak ‘not done’ in organisaties. Of in de ogen van individuele professionals. Een dergelijke cultuur of houding kan verstrekkende gevolgen hebben en helpt niet mee aan de ontwikkeling van professionals en organisaties. Hoe daar mee om te gaan?

Het omgaan met fouten heeft in het verleden een belangrijke impuls gekregen door het bestuderen van de oorzaak van vliegtuigincidenten. Hierbij bleek dat incidenten vaak veroorzaakt werden door angst om fouten te maken of een cultuur waarin het maken van fouten of het melden van fouten leidde tot repressie. Belangrijker dan het maken van fouten is een cultuur in de organisatie te creëren waarin fouten maken mag zodat ze zichtbaar worden en er van geleerd kan worden.
Dit om er als organisatie beter van te worden en herhaling van fouten te voorkomen.
Hierdoor kan de professional en de organisatie zich verder ontwikkelen.

Wat er voor nodig is om een dergelijke open cultuur te creëren bij jouw manager en de organisatie als HR adviseur ontdek je in deze workshop.
Bij het bespreekbaar maken van fouten of zaken die professionals moeilijk vinden in hun werk is, naast het creëren van een open cultuur, de methode van begeleide intervisie een krachtig instrument. Veel fouten en leervragen kunnen met hulp van collega’s gemakkelijk worden onderzocht en door de professional zelf worden opgelost.

Methode “Begeleide Intervisie”
Met behulp van de methode “begeleide intervisie” kijk je, met een kleine groep gelijkgestemde collega’s, naar de effectiviteit van je eigen functioneren en manier van werken. Zelf ingebrachte werkcasussen dienen steeds als onderzoeksmateriaal en iedereen in de groep komt een keer aan bod. Je krijgt en je geeft feedback op deze casussen. De intervisiebegeleiders zijn eigen (senior) medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. LVSC

In deze sessie krijg je meer informatie over de methode van begeleide intervisie en hoe je deze kunt implementeren in je organisatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023