Raamwerk voor bepalen potentie leertechnologie voor docenten en opleiders

Door: Wilfred Rubens

“ICT is slechts een middel”. Deze uitspraak hoor je vaak, als het gaat om ‘technology enhanced learning’. Sinds verschillende jaren betoog ik dat leertechnologie méér is dan een middel. Ik word in deze opvatting gesterkt door een ‘framework‘ dat ik recent tegenkwam. Dit kader kan je helpen over de rol van leertechnologie het gesprek aan te gaan binnen je organisatie.

Thomas Arnett van het Christensen Institute heeft een kader ontwikkeld dat kan helpen om met docenten de dialoog te voeren over de rol van leertechnologie binnen het onderwijs. Dit kader kan worden gebruikt voor het categoriseren van de verschillende manieren waarop technologie de mogelijkheden van docenten kan vergroten. Volgens mij is dit kader ook relevant voor leertechnologie binnen arbeidsorganisaties.

Drie manieren van versterking

Volgens Arnett zijn de grootste voordelen van leertechnologie het besparen van de tijd van docenten en het mogelijk maken van nieuwe manieren van onderwijs. Zijn kader is bedoeld om docenten te helpen nieuwe mogelijkheden te zien en om het volledige potentieel van leertechnologie voor onderwijs en leren te benutten.

Het raamwerk onderscheidt drie mogelijke manieren waarop leertechnologie (het werk van) docenten kan versterken.

  1. Leertechnologie de effectiviteit van leerkrachten vergroten. Denk daarbij aan een slim gebruik van multimedia waardoor lerenden leerstof beter onthouden.
  2. Leertechnologie versnelt hoe docenten hun werk gedaan krijgen. Dat kan op twee manieren. Op de eerste plaats helpt leertechnologie docenten werk efficiënter te doen (bijvoorbeeld uitwerkingen van opdrachten inleveren). Op de tweede plaats kan leertechnologie sommige taken van docenten volledig uitvoeren (feedback bij voortgangstoetsen). Persoonlijk heb ik hierbij hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie.
  3. Leertechnologie kan docenten in staat stellen om nieuwe benaderingen bij leren toe te passen, die eerder onmogelijk of lastig uitvoerbaar waren. Denk daarbij aan de mogelijkheid om meer individuele leerpaden te creëren of om de voortgang van lerenden op een behapbare manier te monitoren.

Volgens Arnett is het belangrijk is dat leertechnologieën “mogelijk maken” -‘enablen’- dankzij “versnelling”. Door de inzet van leertechnologie kunnen docenten tijdsbesteding aan één soort activiteit reduceren, en daardoor tijd vrij maken voor andere belangrijke activiteiten. Hij geeft als voorbeeld:

math instructional technologies like Khan Academy give teachers a manageable way to implement mastery-based instruction, a strategy that is hard to coordinate at scale otherwise.

Overwegingen en toepassingen kader

Arnett geeft ook een aantal overwegingen mee bij dit kader. De nadruk ligt op de potentiële voordelen van leertechnologie. Voordelen zijn echter geen garanties. Vraag je ook altijd af wat redenen zijn waarom de potentiële voordelen in de praktijk niet waargemaakt kunnen worden:

  • Lage kwaliteit leertechnologie, nieuw en geavanceerd zijn niet hetzelfde als ‘beter’.
  • Elke leertechnologie vraagt om een investering (bijv. leertechnologie leren gebruiken).  Als de voordelen van een nieuwe technologie niet opwegen tegen de kosten van adoptie en implementatie, dan zal de leertechnologie een netto negatief effect hebben.
  • Sommige implementaties van leertechnologie kunnen ook negatieve neveneffecten hebben op andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan minder sociaal contact. Wat kun je daaraan doen?

Thomas Arnett adviseert om dit kader te gebruiken bij de oriëntatie op nieuwe leertechnologie. Verbetert de leertechnologie de huidige aanpak van docenten? Houden docenten hierdoor meer tijd over? Maken leertechnologieën nieuwe activiteiten en onderwijsmodellen mogelijk die anders onmogelijk op een grotere schaal te implementeren zijn?

Mijn opmerkingen

Dit raamwerk sluit nauw aan bij mijn eigen visie. Ik beschrijf leertechnologie als middel, ‘enabler’ en katalysator. Daarbij is het inderdaad belangrijk om te benadrukken dat deze potentie niet per definitie wordt benut. Sterker, ik denk dat terughoudendheid van docenten deels te verklaren is uit niet waargemaakte beloften. Bleek de nieuwe toepassing toch meer tijd te kosten, dan was voorspeld.

Wilfred Rubens is leverancier-onafhankelijk en blogt met een kritische blik over leertrends. Hij is tevens onbezoldigd programma-adviseur van het Next Learning Event.

Lees meer blogs van Wilfred Rubens bij het Next learning Event:

Naar een andere aanpak van leiderschapsontwikkeling: van business school naar Personal Learning Cloud

10 trends in 2019 op het gebied van leertechnologie

7 invloeden van artificiële intelligentie op leren en opleiden

LinkedIn als leerplatform: een kans? Ook een risico!

7 (unieke) vaardigheden: dit werk kan een robot niet!

Het LMS is nog lang niet afgeschreven: 10 redenen

Chatbots voor leren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023