Onboarding 2.0 met Gamification

Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is het belangrijk dat zij snel vaardigheden en kennis eigen maken en inzicht krijgen in de bedrijfscultuur en -doelstellingen. Veel managers zijn voorstander van een persoonlijke aanpak, maar een dergelijk inwerktraject schiet er in de praktijk vaak bij in. Veelgehoorde redenen: te kostbaar, te weinig tijd en te weinig mankracht beschikbaar om mensen in te werken. Vaak krijgt de nieuwe medewerker een inlog voor een weinig motiverende inwerkmap of een personeelshandboek om zichzelf in te lezen. Kan dit niet inspirerender en effectiever?

Inwerken nieuwe medewerkers vormt grote uitdaging

In sectoren die te maken hebben met grote piekmomenten, zoals Customer Service, is het zaak in korte tijd veel nieuwe medewerkers tegelijk klaar te stomen. En juist in deze sectoren is ook het verloop onder nieuwe medewerkers hoog. Redenen die van invloed zijn op het hoge personeelsverloop:

  • Zich niet verbonden voelen met collega’s en de organisatie
  • Onduidelijke beeldvorming van de werkzaamheden
  • Gemis van persoonlijke begeleiding

Dat hoge personeelsverloop stelt de werkgever voor de nodige uitdagingen. Continu mensen blijven inwerken brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien duurt het op die manier lang voordat er weer voldoende medewerkers zijn die de gewenste productiviteitsnormen halen.

Wat nu als het mogelijk is een snelle en persoonlijke inwerkmethode te hanteren, die tegelijkertijd de redenen van het verloop aanpakt?

Voordelen onboarding met Gamification

Bedrijven die tijdens het onboardingsproces de Gamification methodiek toepassen, kennen een lager personeelsverloop en zijn minder tijd kwijt aan het inwerken van nieuwe werknemers.

“Gamification biedt een laagdrempelige, inspirerende en interactieve manier voor medewerkers om vertrouwd te raken met de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.”

Gamification brengt de productiviteit, kwaliteit en andere KPI’s van nieuwkomers sneller op het gewenste niveau. Deze aanpak heeft veel voordelen:

  • Je vergroot de motivatie van de medewerkers. Spel is dieper geworteld in de mens dan taal of cultuur. Met Gamification creëer je voor nieuwe medewerkers een laagdrempelige manier om kennis en vaardigheden te verbeteren, juist omdát je deze in spelvorm aanbiedt. Een gemotiveerde medewerker telt voor twee.
  • Je biedt een veilige leeromgeving. Nieuwe medewerkers willen zich graag bewijzen, maar zijn vooral in het begin nog vaak zoekende naar de juiste aanpak. Gamification levert een veilige omgeving waarin zij leren door uitproberen. Maken ze in spelvorm een keer een mindere keuze, dan heeft dat geen gevolgen voor het echte leven. Medewerkers voelen zich vertrouwder en durven zichzelf daardoor uit te dagen. Op die manier doorlopen ze een betere leercurve.
  • Je creëert een consistenter leertraject. Iedere manager werkt medewerkers op zijn of haar eigen manier in. Vanuit HR-oogpunt is het moeilijk om in te schatten of iedereen de juiste basis krijgt aangereikt. Serious Games laten daar geen twijfel over bestaan, doordat je gebruikmaakt van vaste modules die in het begin voor iedereen hetzelfde zijn.
  • Je creëert een persoonlijker leertraject. Elke medewerker bevindt zich qua ontwikkeling op een uniek punt. Om die reden is een persoonlijk leertraject gewenst. Serious Games maken het leerproces adaptiever en signaleren per individu waar de verbeterpunten liggen. De spelonderdelen bewegen mee met het kennisniveau en werken toe naar de benodigde kennis en vaardigheden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Ontdek de kracht van Gamification tijdens Next Learning

Kortom: volop redenen om de Gamification methodiek toe te passen tijdens het onboardingsproces. Tijdens Next Learning 2019 vertelt Marcel Mens, oprichter van AtHand, hoe Gamification het leer- en ontwikkeltraject van nieuwe én bestaande medewerkers ondersteunt en wat het oplevert.

Meer informatie? Bekijk dan: www.athand.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023