Ervaringen met scrummen binnen het onderwijs

scrummenPetra Peeters heeft in 12 delen verslag gedaan over haar ervaring met scrummen binnen de HAN, een project dat vorig jaar gestart is door haar en de deeltijdstudenten van de HBO-studie Opleidingskunde. Het idee was om een nieuw curriculum te ontwerpen. Blended, state-of-the-art en aansluitend op hun wensen en mogelijkheden.

Vijf maanden geleden ben ik dit blog gestart om zicht te krijgen en bieden op hoe ontwerpen en ontwikkelen via Scrum bevalt. In de afgelopen 11 blogs heb je onze ervaringen, zoals gezien door mijn ‘bril’, kunnen volgen.

 

Dit jaar verzorgt ze tijdens Next Learning 2017 de sessie ‘Scrummen – Learning ontwikkelen via een agile methode’ over deze ervaringen. We geven je alvast een korte samenvatting van haar belangrijkste conclusies rond het werken met Scrum.

Dit heeft scrummen gebracht

Overzicht
Scrummen en het werken met Scrumboards heeft geholpen om taken in de volle breedte van het project goed in kaart te brengen, taken te prioriteren en op te breken in concrete stappen en een zinvolle volgorde. Zeker bij zo’n complex project als dit, was dat hard nodig.

Beweging
De werkwijze waarbij de Mona Lisa eerst geschetst werd en gaandeweg verder opdoemde, verschilde sterk van wat we gewend waren. We waren gewend te denken dat er eerst een visie op van alles moest staan voor we aan de slag konden met het concreet bouwen van onderwijs.

Dat leidde tot eindeloze trajecten die vaak verzandden voor de visie er was en dus ver voor er iets concreet kon veranderen. Door nu in korte tijd schetsen van een visie te maken en van daar uit te gaan ontwikkelen, voedden visie en uitwerking elkaar en kwamen we ook echt verder.

Vaart
Door te werken in periodes van 4 weken waarna een oplevering aan de opdrachtgevers gepland stond, waren er veel deadlines en kwamen er ‘dus’ veel zaken af. Dat werkt denk ik beter dan een alles-of-niets deadline. Ook het ‘timeboxen’ binnen bijeenkomsten waarbij je in weinig tijd iets neer moest zetten, werkte versnellend: vaak waren de ‘ietsen’ die opgeleverd werden al prima stukken.

Taakverdeling
Door het opbreken van het werk in taken, konden die ook goed verdeeld worden. Daardoor kunnen teamleden goed op hun kwaliteiten ingezet worden en voorkom je dat iedereen over alles meepraat. We hebben geleerd te vertrouwen op wat anderen zouden gaan opleveren. Dat leidde tot een diversiteit van werkaanpakken die leerzaam was en verschillende werkstijlen mogelijk maakte.

Resultaat
Nog niet alles is af, maar we hebben bergen werk verzet en  wezenlijke, innovatieve stappen gezet. We hebben scherp zicht op wat ons nog te doen staat en dat is ook te doen.

Wat nog niet optimaal ging

Scrumdiscipline
De neiging bestond om een soort van Scrum-light toe te passen. Dat brak wel elke keer dat we het deden op: we verloren het overzicht en moesten de snelle stap vooruit bekopen met twee stappen terug.

Definition of fun
Voor sommige mensen besteedden we te weinig aandacht aan het proces en aan wat er nodig was om met plezier te werken. Soms waren we zo verbeten aan het buffelen of aan het tasten in het duister dat de fun achter de horizon verdween.

Drop en koekjes brachten wel verlichting maar af en toe even stil staan bij ‘waar zijn we nou mee bezig’ had vast geholpen. De keren dat we dat wel deden, aan het eind van elke Sprint, leverde het mooie inzichten en rust op.

Scrummasterschap
scrum opleidingskundeWe hebben die taak, na een paar begeleide sessies in het begin, laten rouleren omdat we er allemaal even weinig verstand van hadden. Dat zorgde er voor dat de verantwoordelijkheid gedeeld werd maar ook dat er weinig expertise op die rol opgebouwd kon worden: elke Scrummaster was een beginner.

Met een meer ervaren Scrummaster of meer begeleiding hadden we verder kunnen komen, denk ik.

To scrum or not to scrum?

Dit is voor Petra geen vraag meer. Bij vergelijkbare projecten zou ik Scrum graag weer inzetten. Het (leren) Scrummen is een pittige klus, zeker als je dat doet terwijl je aan een even pittig project werkt. Scrummen heeft ons echter zó geholpen uit onze vaste patronen te stappen en tot resultaat te komen dat ik de worsteling er graag voor over had.

Lees het complete blog

Sessie: Scrummen – Learning ontwikkelen via een agile methode

Next Learning banner 300x250Als onderdeel van het thema Veranderend Learning Design tijdens Next Learning 2017, verzorgt Petra samen met Alex van der Linden de sessie ‘Scrummen – Learning ontwikkelen via een agile methode’.

Dit wordt geen theoretische verhandeling over de scrum-methodiek. Je hoort hoe het écht werkt in de praktijk. Hoe leuk het is, hoeveel energie het geeft. Maar ook over de hobbels, de voorwaarden en hoeveel energie het kost. En natuurlijk: het resultaat. Na deze sessie heb jij een checklist voor een scrum-aanpak in je eigen organisatie.

Bekijk deze lezing in het thema 'Veranderend Learning Design'

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022