We moeten iets met data! Dat is voor de meeste organisaties wel duidelijk. Toch blijft het nu vaak bij het verzamelen van data, waarmee je terugkijkt op wat geweest is. Maar hoe gebruik je deze data om een stap vooruit te maken naar gerichte leerinterventies en –verbeteringen, soms zelfs met voorspellende data over leren?

DATA & EVALUATIE >> gaat over de kansen van data voor leren en ontwikkelen voor het evalueren en verbeteren van je leerstrategie, leerrendement, leerproces en personalisatie.

Het gebruik van data vraagt om nieuwe vaardigheden van jou als L&D-professional, zoals het formuleren van hypotheses, een analyserende blik en het bedenken van passende interventies.

Vragen als:

  • Data verzamelen, verwerken en benutten: hoe maak de juiste keuzes?
  • Hoe vertaal je data naar leerstrategieën en meetbare bedrijfsresultaten?
  • Hoe zet je technologie in waardoor werken en leren gemakkelijker wordt?

Dit zijn de sprekers: