Effect based descisionmaking in leren

Door: Edward Blom, Intelligence Professional QualityAhead.

Data wordt vaak als ingewikkeld ervaren. “Dat is iets met computers” en “Computers zijn moeilijk en doen niet wat ik wil”. Alsof het gelijk antwoord moet geven op je vraag. Termen als Datagedreven werken, Analytics en Datamanagement worden gebracht alsof het oplossingen zijn voor jouw probleem. Dat wekt verkeerde verwachtingen. De focus lijkt te liggen op data als middel, terwijl het veel meer gaat om het inzicht die wordt gebracht. Dit inzicht zorgt voor de lerende organisatie. Als je de juiste vragen stelt wordt de data ingezet om effectgerichte besluiten te nemen. Vandaaruit ontwikkelt de organisatie zich verder met de feedback waarin de nieuwe data centraal staat. In deze sessie gaan we in op de cyclus ervan. De #HoeDan met data wordt geconcretiseerd.

Data >> Duiding >> Groei

Edward is veranderkundige in Data & Analytics. Hij zoekt continu naar de duurzame verbindingen tussen mensen in samenwerking met data en machines. Hij werkt graag aan het verbeteren van de samenwerking door organisatieontwikkeling, strategie executie leren en groeien bij maatschappelijke vraagstukken. Hij verbindt de realiteit met de systeemwereld om oplossingen ook tot executie te brengen.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022