Praktijkcase: Performance meten met Data

Geraldine Voost, Global L&D Manager Bronkhorst High-Tech

Bij Bronkhorst High Tech is Geraldine Voost de aanjager van het meetbaar en aantoonbaar maken van performance. Zij pakt haar rol als L&D-er breed op. Om effectief te kunnen werken met data heeft Geraldine een multidisciplinair team om zich heen georganiseerd (met o.a. bedrijfskundigen, experts lean six sigma). Ook wist zij de support van de directie te krijgen. De analyse-fase is cruciaal voor een meetbaar én succesvol resultaat: data verzamelen en voorál de juíste data verzamelen!

Geraldine heeft daar een zeer effectieve methode voor. Op basis van analyse zoekt het team oplossingen volgens de 70, de 20 en de 10.

“Maar dat moet absoluut geen klinische activiteit worden. Het gaat om de hogere performance, het resultaat.”

Het Performance Model uitgelegd. (tulser.com)

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021