Door de lange duur van de COVID-crisis zijn we massaal gedwongen om anders te werken en te leren. Niemand had een keuze, iedereen moest mee. En tot ieders verbazing lukt dat eigenlijk best goed. Leren op afstand blijkt zeer effectief en dat vinden lerenden (onze ‘klanten’) zelf ook! Een mooie ontdekking die we niet snel weer afgeven.

Qua leervormen ligt er een wereld open. Gebruiken we nieuwe tools nu nog vaak als toevoeging op het ‘oude’ leren? Zijn we nu nog de ‘maker’ van leren? Dat kan allemaal anders als we de kracht van nieuwe tools echt gaan begrijpen. Dus tijd voor upskilling van de eigen vaardigheden.

  • Onderwijskundig upgraden van huidige blended leeraanpak
  • Hoe leid je een hybride organisatie: rol van L&D?
  • Upskilling vaardigheden leerprofessionals

Deze sprekers vallen onder dit thema: