Snelle leer en ontwikkelsprints op de werkplek – My Do-Reflect-Share

Ingena Visser van VUmc Academie ontwikkelde een sociaal en activerend leerproces voor teams op de werkvloer: leer-  en ontwikkelsprints, met de bijbehorende app MyDRS – My Do-Reflect &Share.

In korte sprints verbeteren teams hun werkproces(sen) binnen 1 dag tot een week.

At the moment of need! Want een team kan een dag tevoren bedenken met een verbeterslag aan de gang te gaan. Enige dat nodig is, is een tutor/procesbegeleider en de app (App Store, Play Store) voor het delen van werkervaringen, reflecties en feedback.

De startvraag komt rechtstreeks van de werkvloer (vraaggestuurd), bijvoorbeeld: fouten voorkomen, kortere doorlooptijd, kwaliteit van de dienst of een proces verbeteren, rapportage verbeteren, samenwerking met andere afdelingen versoepelen. De oplossing ontstaat ook gedurende het werk (context).

Door zelf te reflecteren en op elkaar te reageren ontstaat er een activerend en sociaal leerproces. Het team maakt gezamenlijk een échte verbeterslag. Het resultaat wordt vastgelegd in een samenvatting van het leerrendement.

Praktisch aan de slag!

In deze sessie ervaar je zelf hoe deze methode werkt. We werken in 4 groepjes. Neem je telefoon mee en download kort voor het event de app. Zorg dat je ook op je telefoon je mail kunt openen. Dan kun je snel aan een leersprint mee doen (de app heet MyDRS, voorheen MOOS 2.0.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021