Persoonlijke leiderschap, in alle lagen van de organisatie!

Gabriël Anthonio

Veranderen is niet alleen een zaak van ‘het management’. Ook niet van de werkvloer. Veranderen gaat van binnenuit. Vanuit verbinding, samen een beweging maken om met elkaar als organisatie de goede kant op te gaan en de afgesproken resultaten te behalen. De mens is zelf de bron van inspiratie en kracht om daadwerkelijk te veranderen.

Gabriël Anthonio is zelf een gedreven leidinggevende, met ervaring in de praktijk van o.a. de TBS Kliniek, een Jeugdzorg instelling en de Ggz/Verslavingszorg. Hij reflecteert regelmatig op zijn eigen handelen en hij kijkt kritisch naar zichzelf en anderen. Hij spreekt daarbij niet alleen het verstand aan, maar vooral het hart. 

“We moeten terug naar de menselijke maat, terug naar de kern van waar je van en voor bent!”

Aan de hand van levendige en herkenbare voorbeelden geeft Gabriël Anthonio je inzicht in hoe je het persoonlijk leiderschap versterkt in jouw organisatie. Je leert hoe je die beweging, die energie, op gang krijgt en versterkt. Vanuit kwetsbaarheid.

Laat je inspireren door Gabriël Anthonio, met zijn verhaal vanuit de wetenschap, praktijk en zijn eigen persoonlijke leven. Een verhaal dat je nog lang zal bijblijven.

Gabriël Anthonio is een ervaren bestuurder in de zorg (met name in crisisperiode of bij grote veranderingen), is parttime hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Groningen en werkt nu al partner bij de Galan Groep. Hij behoort tot een van de meest inspirerende sprekers. Hij weet niet alleen het verstand, maar bovenal het hart te raken.  

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022