Leertechnologie en –tools: wat schaf je aan (en wat niet)?

Paul Jacobs MEd en Petra Jagtman MMHR | HAN Learning & Development in Organisations

Een must voor iedereen die door de digitale bomen het bos niet meer ziet.

In deze workshop krijg je overzicht welke technologie je kunt inzetten en waar je op moet letten bij de aanschaf.

Is dit herkenbaar? 
“We hebben bij ons in de organisatie fors geïnvesteerd in de aanschaf van VR-brillen. Pas toen ze eenmaal  in huis waren, begonnen we na te denken over hoe we ze het beste konden inzetten. Achteraf hadden we dat veel eerder moeten doen en waarschijnlijk beter een andere investering kunnen doen.“ Jeroen, werkzaam bij een nutsbedrijf.

Dan is deze workshop geschikt voor jou!Vaak wordt technologie aangeschaft als ‘the next new thing’ zonder goed nagedacht te hebben over het doel, de uitvoering en welke andere alternatieven er beschikbaar zijn. Of na aankoop wordt gedurende het gebruik geconstateerd dat het gekozen middel geen oplossing is voor het probleem.

In deze workshop leer je waar op te letten bij inkopen, met o.a.:

  • Checklists (voorbereiding, inkooplan, borging, marktverkenning etc.)
  • Eisen aan de aanbieder (technisch, kwaliteit, logistiek, continuïteit etc.)
  • Effectmeting
  • Onderhandelen (met o.a. inhoud en kosten)

Aan het eind van de bijeenkomst heb je weer overzicht. Je gaat naar huis met een hand-out van 1 A4-tje met een overzicht van technologie voor het leren en een lijstje met aandachtspunten waarmee je het gesprek met de aanbieders en/of leveranciers in kunt gaan. 

Paul Jacobs MEd en Petra Jagtman MMHR zijn beide werkzaam als hogeschoolhoofddocent voor de HAN Learning & Development in Organisations. Paul is een instructional designer die zich gespecialiseerd heeft in leren met technologie. Petra heeft als aandachtsgebied advies en beleid van het leren in organisaties en heeft zich gespecialiseerd in het inkopen van Leren en ontwikkelen van organisaties. Beide zijn tevens werkzaam als onafhankelijk adviseur voor bedrijven en organisaties.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022