De impact van de EPA systematiek op het zorgonderwijs

Joost Bakhuizen | Defacto

De vraag naar flexibel inzetbaar personeel in de zorg is steeds groter geworden. Corona heeft die vraag alleen nog maar prangender gemaakt. Personeel moest in korte tijd worden bijgeschoold, op andere afdelingen worden ingezet en zelfs in andere zorginstellingen bijspringen. Ook zagen we dat de behoefte aan kennisdeling binnen en tussen organisaties een grote vlucht nam.

EPA’s: de nieuwe bouwstenen van het zorgonderwijs

Het CZO ontwikkelt samen met zorg- en opleidingsinstellingen – een nieuw opleidingsstelsel, waarvan EPA’s de bouwstenen zijn. EPA’s zijn Entrustable Professional Activities: de professionele activiteiten die het dagelijks werk van de zorgprofessional vormen. Het niveau waarop een professional een EPA beheerst, geeft aan in hoeverre deze in staat is de handeling zelfstandig uit te voeren. De systematiek is bedoeld om opleidingen te flexibiliseren en mogelijk ook te verkorten en aantrekkelijker te maken.

EPA onderwijs is inmiddels de standaard voor veel vervolgopleidingen in de zorg op MBO en HBO niveau. Vanaf 2019 hebben alle Nederlandse verpleegkundige vervolgopleidingen hun curriculum volgens EPA’s ingericht.

Aan de hand van 2 klantcases laat Joost Bakhuizen van Defacto zien wat de mogelijkheden en meerwaarde van de EPA systematiek zijn op het zorgonderwijs. In het bijzonder besteden we aandacht aan de integratie van EPA’s in een individueel portfolio voor professionals binnen een LMS.

Deze sessie wordt mogelijk gemaakt door Defacto.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022