cMBA (Corporate MBA): Een totaal andere aanpak

Er bestaan honderden MBA’s en de prijzen van sommige MBA’s zijn extreem hoog. Gewoonlijk ziet men prijzen van rond de 20.000 euro met uitschieters in de richting van 100.000 euro. Die tijd is definitief voorbij omdat ook onderwijs onderworpen is aan disruptive innovation: beter, sneller, effectiever en vele malen goedkoper. In een recent artikel van het gerenommeerde zakenblad Forbes wordt gewezen op het einde van deze conventionele MBA’s. We citeren:

Take the traditional Master of Business Administration program: slow, expensive and often stuck in the past—as a program created in the early 1900s can only be.

Yet prospects for a better model of business education are bright. In this age of tech-driven innovation, entrepreneurship is offering a faster, cheaper, more effective and more up-to-date way of teaching people what they need to know about doing business now.

en even verder:

What’s more, MBAs have become prohibitively expensive, just like higher-ed costs in general. An MBA can cost upward of $150,000, a fact that has helped fuel the student debt crisis.  (einde citaat).

De toon die in Forbes gezet wordt is helder; de conventionele MBA is in feite verleden tijd. Daarbij komt dat die conventionele MBA’s volledig tot stand kwamen door bekende hoogleraren die dikwijls in geen jaren meer op een bedrijf hebben gewerkt en in dure omgevingen hun verhaaltje doen.

Bedrijven bieden hun leidinggevende (en de zogenaamde high potentials = toekomstige leidinggevenden) graag de mogelijkheid om een dergelijke opleiding te volgen om leiderschap te bevorderen, maar de zeer hoge kosten brengen vaak een bepaalde twijfel met zich mee…. Wat zal uiteindelijk de meerwaarde voor de organisatie zijn? Ook is men bang dat medewerkers die de mogelijkheid krijgen om zo’n dure MBA te doen, snel weglopen om meer te verdienen. In deze sessie gaat Kasper in op een nieuwe vorm van managementopleidingen. Het cMBA. Samen met klanten, partners en specialisten is afgelopen jaar hard gewerkt aan deze nieuwe vorm. Gebaseerd op softskills en op de nieuwe wereld van hybride werken en leren.

Spreker Prof. Dr. Ir. Kasper Boon

Kasper Boon is CLO (Chief Learning Officer) van SkillsTown en specialist in de ontwikkeling van nieuwe (leer)wegen binnen lerende organisaties.  Boon studeerde natuurkunde aan de Universiteit Twente. In 1984 verhuisde hij naar de Nederlandse Open Universiteit en was daar rector van 1990 – 1992. Van 1996 tot 2005 werkte hij als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2009 is Boon hoofd-opleidingen binnen SkillsTown. Boon is van mening dat leren het middel moet zijn waarmee organisaties doelen bereikt. Door op de juiste manier te leren en scholing te bieden aan het personeel, gaat de gehele organisatie beter presteren. 

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022