Rendement van virtueel en hybride leren: handvatten voor succesvol design

Klaas Toes | ROI Institute

Opdrachtgevers willen weten of leerprogramma’s invloed hebben op de organisatie. En of ze een positief investeringsrendement (ROI) opleveren.

Om geloofwaardig te zijn, moet je business case 5 waarheden bevatten:

  • geloofwaardige gegevens
  • verzameld uit betrouwbare bronnen
  • gepresenteerd in vijf categorieën
  • een conservatieve analyse die overtuigend is voor het management

Waarheid # 1: afstemming van investeringen

Het management wil graag de waarde van de investering zien, inclusief de ROI. De opbrengst dus. Praktijkcase.

Waarheid # 2: business impact

Betrek management bij de business alignment- en programma-ontwerpsessies. In een praktisch voorbeeld zie je hoe deze aanpak leidde tot een mentaliteitsverandering bij de stakeholders.

Waarheid # 3: Implementatie van programma’s

Succesvolle implementatie kent drie indicatoren: zijn deelnemers in staat (hebben ze de kennis en vaardigheden), zijn ze bereid tot (hebben ze de motivatie) en mogen ze (door managers, collega’s en organisatiecultuur) de gewenste prestatie laten zien. Hoe toon je dat aan?

Waarheid # 4: ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Hebben de deelnemers geleerd wat ze moeten weten en weten ze wat ze moeten doen om de oplossing succesvol te maken?

Waarheid # 5: Realiseren van motivatie

Motivatie omvat verschillende kwesties: is het programma belangrijk voor hen? Is het geleerde relevant voor hun werk? Is dit iets dat ze zullen implementeren? Is dit iets dat ze anderen zouden aanbevelen?

Next Learning 2021 website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021