In welke mate bezit jij de meeste gewilde kwaliteit van de toekomst: Digital Dexterity!?

Door: Edwin Levels, CCO iamprogrez

Digital Dexterity = Digitale behendigheid, het vermogen en de wens om bestaande en nieuwe technologieën in te zetten voor betere bedrijfsresultaten.

De term is van Onderzoeksbureau Gartner: rapport Digital Dexterity at Work. Gartner: “Degene die weet welke data je moet verzamelen, er betekenis aan kan geven én het kan gebruiken als stuurinformatie voor beslissingen: die is king!” Gartner noemt het topprioriteit voor Management in álle organisaties.

Hoe werkt dat dan? Hoe ziet het er uit? Hoe werk je daar naar toe? Edwin Levels vult in deze sessie die vragen in met een concreet voorbeeld in HR(D).

Het gaat niet om uitbouwen of verbeteren van de huidige aanpak. Het nodigt uit om de traditionele meet- en leermomenten los te laten en over te stappen op een compleet andere opzet die alles vervangt. Die nieuwe werkwijze positioneert de lerende medewerker in de lead, en die daarbij ook nog elk moment beschikt over alle data m.b.t. zijn/haar ontwikkeling.

In deze sessie krijg je een beeld wat het juiste gebruik van (welk type) data voor jouw organisatie kan betekenen. Het schetst een toekomstbeeld. Het is geen aanpak die je morgen hebt uitgewerkt, geen checklist.

Maar wel een zeer interessant toekomstbeeld. Zo concreet heb je het nog nooit gehoord!

 

NOTE:

Zoek je wel tips ‘voor morgen’ om orde te scheppen in je huidige je systemen en platforms? Ga dan naar de sessie ‘oerwoud van platforms en systemen’ van Marcel de Leeuwe en Alex van der Linden.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022