Van de klas naar de werkplek!

Aart Ketelaar | L&D Manager RAV Gooi & Vechtstreek

“Het is allemaal niet zo zeker!”, dat heeft COVID-19 ons wel geleerd. Ook voor een ambulancedienst, denk dan aan veranderende werkwijzen:

  • Heel praktisch:  zoals de wijze waarop de ambulance dient te worden schoongemaakt.
  • Heel complex: zoals continue wisselende werkafspraken met ketenpartners, welke patiënt mag je waar brengen?
  • Heel persoonlijk: zoals onzekerheid over hoe veilig het is voor de professional op de ambulance.
  • En heel ingewikkeld: zoals niet meer mogen trainen en oefenen in een klassikale setting.

Op L&D vlak is er veel veranderd sinds het begin van de crisis:

  • Hoe werk je aan patiënt veiligheid en het borgen van vakbekwaamheid in tijden van crises?
  • Het jarenlang gekozen pad van klassikale trainingen was geen optie meer, maar hoe verder?
Angelique Hesen |
Opleidingscoördinator bij AmbulanceZorg Limburg-Noord

E-learning, webinars, intervisie via teams en werkplekleren zijn in versneld tempo ingevoerd en niet meer weg te denken uit het leerbeleid van de ambulancedienst.

Graag nemen wij u mee in de keuzes die wij hebben gemaakt, hoe dit op de werkvloer is ontvangen en wat wij in de toekomst gaan behouden.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022