Online gespreksvaardigheden trainen met behulp van digitale tools (Praktijkcase UWV)

Bij UWV werkbedrijf startte de afgelopen twee jaar per maand tussen de 50-70 nieuwe medewerkers. Hoe kan je dan goed blijven opleiden zonder de werkvloer te overbelasten?

Het was goed geregeld en een werkplekopleiding van 9 maanden voor nieuwe medewerkers. De evaluaties waren goed en er was tevredenheid bij het lokale management.  Maar de belasting voor de werkvloer dreigde, door de hoge instroom van nieuwe collega’s,  te groot te worden. Ook was er vraag naar meer uniformiteit in het opleiden van onze landelijke organisatie.

Je hebt dus jaren toegewerkt naar leren op de werkplek en dan ontstaat er ineens weer vraag naar klasjes, waar medewerkers al veel leren voordat ze naar de werkvloer gaan. 

  • LD out-of -comfortzone 🙂

Het werd  een leerzame reis voor de organisatie en de academie.

Uitmondend in de inzet van A.I. (Artificial Inteligence), waar het een vak betreft dat om mensen draait.

We laten jullie er graag wat over  zien  tijdens onze sessie en zijn benieuwd naar jullie beelden en ervaringen.

Danique van Laarhoven |
Adviseur leren en ontwikkelen academie WERKbedrijf
Margreet Visser | Manager academie WERKbedrijf

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022