Hoe ‘vertrouwen in vakmanschap’ de zorg kan ontregelen… En hoe het 100% beter kan. Kijkje in de keuken van OLVG.

Het aantonen van bekwaamheid in risicovolle- en voorbehouden handelingen werd in OLVG sinds jaar en dag gedaan door middel van het afnemen van praktijktoetsen. Zorgprofessionals deden een theorietoets en als die met een voldoende werd behaald mochten zij zich inschrijven voor een praktijktoets. De praktijktoets werd afgenomen door een getrainde assessor in een skillslokaal. Dit alles lag prachtig vastgelegd in een keurig, gedetailleerd en streng toetsbeleid. Hoewel de organisatie en logistiek van dit alles een flinke klus was, liep het jarenlang als een trein.

Tot op een dag, een tijdje na onze fusie en de komst van ons nieuwe LMS, de trein knarsend en piepend tot stilstand kwam. De gemiddelde bekwaamheid was bedroevend laag en de no-show bij praktijktoetsen was schrikbarend hoog. En toen we daar eens goed naar gingen kijken zagen we dat er niet alleen 12.000 praktijktoetsen op jaarbasis afgenomen moest worden, maar ook dat dit ongeveer 16.000 uur per jaar kost. Dat is 16.000 uur die niet aan de patiëntenzorg besteed werd. En we liepen ook nog eens 10.000 toetsen achter. De tijd was gekomen om het roer om te gooien en de  ingeslagen weg van controle en afvinken te verlaten.

We willen leren van wat er goed gaat in de zorg en beginnen vanuit het vertrouwen in het vakmanschap van de zorgprofessional. Dit vormde de basis van een nieuw beleid Aantoonbaar Bekwaam dat ons oude toetsbeleid heeft vervangen.

OLVG ziekenhuis is per 1 april 2021 gestopt met het afnemen van toetsen van de Voorbehouden- en Risicovolle Handelingen. Vanuit het leidend principe vertrouwen in vakmanschap krijgen verpleegkundigen, paramedici en niet-BIG geregistreerde zorgprofessionals de keuze op welke manier zij hun bekwaamheid willen aantonen èn registreren zij dat zelf in het LMS.

Petrouschka zal vertellen over:

  • de keuze voor het Rijnlandse principe ‘vertrouwen in vakmanschap’
  • hoe het nieuwe beleid Aantoonbaar Bekwaam tegemoet komt aan wet- en regelgeving
  • welke leerprincipes ten grondslag liggen aan het expliciet maken van het leren in het werk
  • de succesfactoren voor deze verandering

Wat onze zorgprofessionals hier van vinden? Zij hebben aangegeven dat dit vertrouwen in hun vakmanschap recht doet aan hun professionaliteit, zij ervaren minder studielast en zij zijn positief over het aantonen van bekwaamheid in het werk.

Petrouschka Wind-Werker, Adviseur Lerende Organisatie  Sabine Verdonkschot, Manager Leerhuis OLVG.

OLVG is hét stadsziekenhuis van Groot Amsterdam. Met hoofdlocaties in Oost en West. Al ruim anderhalve eeuw staan wij midden in de samenleving van deze unieke stad.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022