Learning Correspondent: Wanneer kies je voor asynchroon online leren, synchroon online leren en face-to-face leren?

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning.

De inhoud is gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Het vierde thema is:

Wanneer kies je voor asynchroon online leren, synchroon online leren en face-to-face leren?

Dit thema heeft een nauwe relatie met het thema’s ‘blend your design’ van editie 2022 van de Next Learning.

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

Wilfred Rubens (auteur)
Team Next Learning

lees hier de nieuwe learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024