Learning Correspondent: Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende en als lerenden worden aangemoedigd om de nieuwe kennis of vaardigheid in hun dagelijks leven te integreren

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning.

De inhoud is gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Het vijfde thema is:

Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende en als lerenden worden aangemoedigd om de nieuwe kennis of vaardigheid in hun dagelijks leven te integreren.

Dit thema heeft een nauwe relatie met de thema’s ‘blend your design’ en ‘learning in the flow of work’ van editie 2022 van de Next Learning.

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

Wilfred Rubens (auteur)
Team Next Learning

Lees hier de nieuwe learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024