Learning & Development Innovatieversnellers

De Learning & Development Innovatieversneller is een tool met tien hulpmiddelen die helpt een antwoord te geven op vragen bij innovatie in Learning & Development. De Innovatieversneller geeft antwoord op vragen met betrekking tot innovatie, zoals: wanneer en waar is innovatie wenselijk? Welke aanpak werkt het best? Hoe zorgt u dat innovatie duurzaam wordt? Hoe krijgt u anderen mee?

Wat kunt u met de Learning & Development Innovatieversnellers? De Innovatieversnellers geven houvast tijdens het innovatieproces. L&D’ers kunnen deze versnellers bijvoorbeeld gebruiken om:

  • De keuze van een nieuwe methode te evalueren
  • Te evalueren of een nieuwe technologie of app de juiste is
  • Een team te creëren voor een innovatieproject
  • De samenwerking te verbeteren

En zijn 10 innovatieversnellers:

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023