Learning correspondent: Wat betekent generatieve AI voor het werk van docenten, opleiders en trainers?

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning. De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Deze editie is gewijd aan de invloed van generatieve AI op een aantal aspecten van het werk van docenten, opleiders en trainers. Generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT, Claude en Google Gemini worden steeds krachtiger. Deze toepassingen beïnvloeden diverse werkzaamheden van professionals op het gebied van leren en ontwikkelen, opleiden en onderwijs. In deze editie van de Learning Correspondent verkennen we aan de hand van een aantal bijdragen de impact op een aantal aspecten van het werk van docenten, opleiders en trainers. In het vervolg spreken we overigens met het oog op de leesbaarheid over ‘docenten’. Aan bod komen:

  • AI als tutor
  • Herkennen docenten teksten die door AI zijn gegenereerd?
  • Verhoogt generatieve AI de werkdruk van docenten?
Lees de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024