Learning Correspondent: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning. De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Deze editie is gewijd aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. Generatieve AItoepassingen zoals ChatGPT en Google Gemini maken een stormachtige ontwikkeling door en zullen grote invloed hebben op leren, opleiden en onderwijs.

In eerdere edities van de Learning Correspondent hebben we aandacht besteed aan deze ontwikkeling. De afgelopen weken hebben ontwikkelaars van generatieve AI-toepassingen weer belangrijke aankondigingen gedaan. In deze editie van de Learning Correspondent zetten we een aantal van deze aankondigingen op een rij, en besteden we ook aandacht aan de mogelijke impact voor leren. Kritische noten ontbreken ook niet.

Nota bene: op maandag 18 november 2024 wordt in Utrecht de tweede editie van AI-deas for learning georganiseerd: nextlearning.nl/ai

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024