Learning correspondent: Leer lerenden effectief (online) te leren met behulp van leertechnologie

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning. De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Het negentiende thema is:
Leer lerenden effectief (online) te leren met behulp van leertechnologie

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023