Learning Correspondent: Een nieuwe impulse voor performance support

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning.

De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Deze editie is gewijd aan de gevolgen van generatieve AI voor performance support (systemen).  Bij de relatie tussen online en blended learning en generatieve AI wordt vaak eerst gekeken naar de gevolgen voor contentontwikkeling zoals instructievideo’s. De impact op performance support blijft vaak onderbelicht. En dat is niet terecht, zo proberen wij duidelijk te maken.

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024