Learning Correspondent: Drie bewezen didactische richtlijnen

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning.

De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Deze editie is gewijd aan een aantal didactische richtlijnen waarvan onderzoek uitwijst dat zij bijdragen aan effectief leren. Je leest weleens dat we betrekkelijk weinig weten over hoe mensen eigenlijk leren. Toch is een groot aantal principes en richtlijnen met onderzoek onderbouwd en redelijk onomstreden. Zij kunnen ook worden ingezet bij online en blended leren. In deze editie bespreken we:

  • Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie met leertechnologie
  • Combineer woord en beeld
  • Gebruik voorbeelden

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

Team Next Learning

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024