Learning correspondent: De metaverse in leren, opleiden en onderwijs

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning.

De inhoud is gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Het zestiende thema is:

De metaverse in leren, opleiden en onderwijs

Wordt de metaverse één van de leertechnologieën van de toekomst, waar ook de NextLearning 2023 onder meer over gaat?

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

Wilfred Rubens (auteur)

Team Next Learning

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023