Learning correspondent: De gevolgen van generatieve AI-toepassingen voor onze bekwaamheden

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning.

De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Deze editie is wederom gewijd aan de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van online en blended learning van dit moment: de invloed van generatieve AI. Op 31 oktober aanstaande vindt het evenement AI-deas for Learning plaats dat de organisatie van Next Learning in de Jaarbeurs te Utrecht organiseert. Zie https://nextlearning.nl/ai/.

Deze editie verkent de gevolgen van generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT of Claude op onze bekwaamheden en op een leven lang ontwikkelen.

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

Team Next Learning

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024