Learning correspondent: AI-deas for Learning

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning. De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het
thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.

Deze editie is een speciale uitgave, en staat namelijk in het teken van AI-deas for Learning dat op 31 oktober 2023 in de Jaarbeurs te Utrecht wordt organiseerd.

Deze editie bevat daarom een aantal samenvattingen van waardevolle bronnen over generatieve AItoepassingen zoals ChatGPT. Zoals je gewend van ons bent uiteraard met een kritische blik.

We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023