Hoe gaat HR(D) met Data om (of eigenlijk: wat ze nog niet doen en wel moeten!)?

Saillante uitkomsten uit het HR Benchmarkt-onderzoek 2019 door VISMA RAET uitgevoerd door Motivaction onder leidinggevenden, flexwerkers, hr professionals en bestuurders. De vergelijking tussen medewerkers en leidinggevenden laat zien dat medewerkers met name minder terughoudend zijn dan leidinggevenden als het gaat om het opslaan van gegevens over:

  • Ziekte en verzuim
  • Tijd en aanwezigheid

Het zou kunnen dat medewerkers graag willen dat deze cijfers worden gebruikt bij de positieve beoordeling bijvoorbeeld als men relatief weinig verzuimt en of veel tijd op het werk doorbrengt. Leidinggevenden hechten kennelijk minder waarde aan het verzamelen en bewaren van ziekte-, verzuim en aanwezigheidscijfers.


Bron: VISMA RAET https://www.hrbenchmark2019.nl/

Nidap onderzoekt middelgrote en grote organisaties over het strategische personeelsbeleid. De grootste uitdagingen liggen voor HR bij het invullen van vacatures. Kortom data over de tijd en inspanning die dat kost zou een datapoint kunnen zijn voor HR om bij te houden.


Bron: NIDAP Leven Lang Leren onderzoek 2019

Een andere uitkomst uit het onderzoek van VISMA RAET is dat leidinggevenden waarde hechten aan informatie om de prestaties van medewerkers te verbeteren.


Bron: https://www.hrbenchmark2019.nl/

Uit het NIDAP onderzoek blijkt dat de analyse van de huidige prestaties en het toekomstig verwachte potentieel van medewerkers een instrument is voor strategisch personeelsbeleid. Prestatiedata van medewerkers wordt natuurlijk al veel verzameld maar kijkt meer terug. Data (en data-analyse op basis van bestaande prestatie-data) waarmee een betrouwbare inschatting voor de nabije toekomst kan worden gemaakt kan van waarde zijn voor HR (en het management).


Bron: NIDAP Leven Lang Leren onderzoek 2019

 


Geschreven door NIDAP, partner van Next Learning.

 

In welke mate bezit jij de meeste gewilde kwaliteit van de toekomst: Digital Dexterity!?

Digital Dexterity is een term van Onderzoeksbureau Gartner: rapport Digital Dexterity at Work. Gartner: “Degene die weet welke data je moet verzamelen, er betekenis aan kan geven én het kan gebruiken als stuurinformatie voor beslissingen: die is king!” Gartner noemt het topprioriteit voor Management in álle organisaties.

Hoe werkt dat dan? Hoe ziet het er uit? Hoe werk je daar naar toe? Edwin Levels vult in deze sessie die vragen in met een concreet voorbeeld in HR(D).

Lees meer over deze sessie!

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023