Ontwikkel een opleidingsstrategie die de reset van leren & werken door Covid faciliteert

Door: Eric Mooijman, Organisatieadviseur & auteur & Nathalie Hollemans, Coördinator L&O en medeoprichter academie.

Organisaties worden duurzaam ontwricht door de Covid-pandemie. Het werken en leren zoals we gewend zijn ondergaan een langdurige reset. Medewerkers moeten meer regie nemen op hun eigen ontwikkeling en moeten daarvoor via mobile learning technologie 24/7 op alle locaties kunnen leren. Managers gaan op hun beurt op hybride wijze leidinggeven aan hun medewerkers en moeten real time inzicht hebben in de competenties en inzetbaarheid van deze medewerkers. De opleidingsafdeling  moet een passende opleidingsstrategie ontwikkelen die al deze verandering faciliteert.

In deze praktische workshop leer je:

  • De processtappen die leiden tot een gedragen 21e eeuwse opleidingsstrategie;
  • De onderdelen van een 21e-eeuwse opleidingsstrategie
  • De aanpassingen in de leercultuur, het opleidingsaanbod en de L&D-systemen om de reset te ondersteunen
  • Aanpakken om de nieuwe opleidingsstrategie te implementeren;

Om de aanpak te illustreren deelt Nathalie Hollemans, mede-oprichting interne academie Gemeente Assen, haar ervaringen met het opzetten en implementeren van werkplekleren:

Leeropdracht: informeel en hybride leren stimuleren binnen het thema jaar “Passende Dienstverlening”

Ieder jaar besteden we aandacht aan één van de 5 thema’s voortvloeiend uit het voormalig programma ‘het Verhaal van Assen’ voor Organisatie Ontwikkeling. Dit jaar staat het thema Passende Dienstverlening centraal. Er is voor het eerst een programma ontwikkelt dat informeel en formeel leren combineert, op zowel individueel, team,- en organisatieniveau. Daarbij voeren we een terugkerende meting uit die de leerbehoefte ophaalt en maken we inzichtelijk welke resultaten we door het jaar heen boeken. We brengen focus aan, vieren successen en verbeteren vanuit L&O onze dienstverlening.

Strategie >> Adviseren >> Reset van leren en werken

Eric is organisatieadviseur en ondersteunt organisaties bij het optimaliseren en digitaliseren van hun HR- en opleidinsgsafdelingen en academies. Hij werkt o.a. in de telecom en energie- en productiebranche, maar vanwege Covid de laatste jaren veel voor ziekenhuizen, universitaire medische centra en zorginstellingen. Hij is co-auteur van de boeken Strategische opleiden in Organisaties (2010), het Handboek leren en ontwikkelen in Organisaties (2018) en De complete consultant (2021) en hoofddocent van de intensieve leergang Opleidingskunde van SBO.

Verbinder >> Creatief >> Resultaatgericht

Nathalie is coördinator L&O bij de gemeente Assen en is vanaf het prille begin betrokken geweest bij de oprichting van de academie “POINT”. Centraal staat het leren van, voor en door elkaar en wordt organisatietalent en kennis benut. Naast de coördinatie verzorgt Nathalie het beheer van de academie website, ondersteunt ze collega’s in het ontwikkelen van trainingen, adviseert ze en is projectleider van het Asser Ontwikkel Festival.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024