Onderwijsinnovaties als aanjager voor het oplossen organisatievraagstukken!

Door: Michel van Zandvoort, Directeur Maastricht UMC+ Academie

De zorg kampt al jaren met tekorten. Problemen als vergrijzing, het behouden van professionals voor de zorg en te weinig instroom/doorstroom naar verpleegkundige (vervolg)opleidingen. De coronacrisis heeft een aantal zaken als een soort lakmoesproef helder gemaakt. Bij het MUMC+ besloten ze daarom de kans welke de onderwijsinnovatie in het verpleegkundig vervolgonderwijs (CZO Flex Level) biedt niet alleen versneld te gebruiken om IC-personeel op te leiden. Maar juist ook om antwoorden te formuleren op het behoud van personeel en inhoud te geven aan de inrichting van een duurzame bedrijfsvoering.  Michel neemt je mee in de wereld van de MUMC+ Academie en de kansen welke onderwijsinnovaties kan bieden voor grotere organisatievraagstukken.

Leren >> Innoveren >> Zorg

Michel is directeur van de Academie van het Maastricht UMC+ (MUMC+). In zijn visie op leren staat (het faciliteren van) de eigen verantwoordelijkheid van de zorgprofessional centraal. Tijdens de coronacrisis voerde hij onder andere een versnelde opleiding voor IC-verpleegkundigen door, waarmee er flexibiliteit werd ingebouwd en studenten sneller op de werkplek leren.

Ik wil deze sessie niet missen!
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024