Methodisch tactisch “je tent runnen“,  hoe leren wij dat bij de Politie?

Door: Janneke Vollebergh-Barbiers, Specialist Duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling Nationale politie.

In deze deels interactieve workshop neem ik je mee aan de hand van een model hoe we bij de Politie teamchefs ervan bewust maken dat zij een in MKB termen “middelgroot bedrijf “runnen en hoe zij dat methodisch tactisch kunnen doen. Sinds twee jaar doen we nu ervaring op met samen leren en samen bouwen in het programma Masterclass bedrijfsvoering. Collega’s uit de ondersteuning, het Politie Dienstencentrum genaamd, treden op als docenten. Centraal staat kennisverwerving over de ondersteuning en een proactieve motor/speelveld zijn in de realisatie van de Politieopgave en haar ontwikkelingen. Hoe we dat doen. Dat hoor je hier. Inclusief de worstelingen en leerpunten.

Duurzame inzetbaarheid >> Team/werkplekleren >> Ontologie

Loopbaan van 48 jaar respectievelijk in de Gezondheidszorg, het HBO onderwijs en Politie. De rode draad is onderwijs, leiderschap en werkplekleren, bevorderen van vitaal vakmanschap en stoppen van mentale pensionering,  persoonlijk leiderschap en in co-creatie/Agile samen leren en bouwen. Bij de Politie momenteel o.a. verantwoordelijk voor het leerprogramma Masterclass Bedrijfsvoering waarin teamchefs hun effectiviteit kunnen vergroten in het managen van hun afdeling met meestal 200 mensen en meer, materialen, (IV)-middelen, geld, voertuigen, communicatie, gebouwen, etc.

Deze sessie wordt online gegeven op donderdag 31 maart van 10:30-11:00.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022