Functionele onboarding: flexibiliseren door leren en werk te verbinden

Door: Geraldine Voost, Global L&D Manager Bronkhorst High-Tech & Marco Breuker, Learning & Performance  Officer Bronkhorst High-Tech.

Vanuit de Performance-Based-Learning methodologie (70:20:10), worden bij Bronkhorst Functionele Onboarding trajecten opgezet. Uitgangpunt is hierbij wat de (strategische) doelstellingen zijn. Daarnaast zijn taakhelderheid, feedback op performance, weten wat er van je verwacht wordt en hier de juiste middelen en begeleiding bij hebben leidend. Het eerste traject, voor de Area Sales Managers, wordt op dit moment internationaal uitgerold en is een groot succes. Tijdens deze sessie zullen we toelichten hoe we dit project aangevlogen hebben en wat de eerste resultaten zijn. Ook delen we graag wat onze eigen leercurve was hierin, inclusief het delen van tips.

Performance >> Data >> Aanjager 

Geraldine is Global L&D Manager bij Bronkhorst High-Tech. Met een passie voor mensen en organisatieontwikkeling jaagt zij het L&D-team aan. Haar focus ligt hierbij op de transitie van de L&D-functie van uitvoerende partij naar een proactieve rol in het verbeteren van prestaties om zo waarde te creëren voor de business. Met support van de directie heeft zij bijvoorbeeld een multidisciplinair team om zich heen verzameld die werken met data om performance meetbaar te maken en is ze daarnaast o.a. bezig met diverse projecten rondom functionele onboarding.

Performance>> Flexibilisering >> Functionele Onboarding

Marco werkt als L&P-professional bij Bronkhorst High-Tech en was onder andere verantwoordelijk voor het oprichten van de trainingsafdeling en de implementatie van het Leer Management Systeem, voor ruim 400 medewerkers wereldwijd. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met Performance-gerelateerde projecten, waaronder een project rondom functionele onboarding, waarbij leren sterk verbonden wordt met werken. Dit biedt kansen voor flexibilisering in functies.  Marco is enthousiast en gedreven om mensen te laten ontwikkelen zodat de organisatie vooruitkomt.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022