De Leercirkel: over de kracht en noodzaak van een multidisciplinaire aanpak

Door: Nelleke van Dijken, Organisatiepsycholoog & L&D professional a.i.

In een omgeving waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en vraagstukken complex zijn, wordt de L&D professional uitgedaagd om te werken over disciplines heen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld in een complexe politieke omgeving waarbij tijd schaars was en een goede performance essentieel, gaan we in op de volgende vragen.  Hoe breng je een effectieve samenwerking tot stand over disciplines heen? Hoe zet je de ervaring van de werkvloer in om tot de juiste leerinterventies te komen? Hoe kan data hierin ondersteunen? Laten we samen de noodzaak verkennen en de kracht ontdekken.

Realisatiekracht >> Performance >> Leercirkel

Nelleke is organisatiepsycholoog die altijd te vinden is in organisatie met een leervraagstuk. Zowel in commerciële organisaties als in de publieke sector verbindt zij leren aan performance. Afgelopen jaar was zij verantwoordelijk voor de implementatie van de door haarzelf ontworpen leeroplossing, de Leercirkel. Deze zorgt voor het op dagelijkse basis kunnen leren op het gebied van kennis, vaardigheden, werkwijze en organisatie binnen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) waar recht wordt gedaan aan gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire.

Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024