Learning Correspondent: Geleerde lessen bij live online leren

De Learning Correspondent belicht in elke editie een specifiek thema op het gebied van didactiek en online en blended learning. De inhoud is -indien mogelijk- gebaseerd op (praktijk)onderzoek. We presenteren achtergronden bij het thema en we bieden handreikingen voor de toepassing van de inhoud in de praktijk. Het thema wordt afgesloten met bronnen waarop we ons baseren en waar jullie meer informatie kunnen vinden.


Deze editie is gewijd aan geleerde lessen ten aanzien van synchroon oftewel live online leren. Tot begin 2020 maakten de meeste mensen geen of sporadisch gebruik van videoconferencing voor overleg of ten behoeve van leren. Tijdens COVID-19 maakten we zo intensief gebruik van synchroon online communiceren dat ‘Zoomen’ zelfs een apart werkwoord is geworden.

Voor de pandemie maakten 10 miljoen gebruikers gebruik van Zoom. In april 2020 waren dat er 300 miljoen. Dat is lang niet altijd goed gegaan. Toch zal deze aanpak niet meer verdwijnen omdat het een flexibele manier van leren is, en een krachtige manier van leren kan zijn. Je moet echter wel met een aantal aspecten rekening houden. In deze uitgave staan wij stil bij diverse aspecten:

  • Actief Leren tijdens live online sessies: strategieën voor het bevorderen van betrokkenheid en effectief leren
  • Zoom-vermoeidheid voorkomen en tegengaan
  • Achtergronden bij live online sessies beïnvloeden inschattingen van vertrouwen en competentie
  • Camera aan of uit tijdens live online leren?

Dit onderwerp past bij één van de thema’s van de aanstaande Next Learning 2024: passende leerinterventies ontwerpen. We wensen jullie weer veel inspiratie en leesplezier toe.

Team Next Learning

lees hier de learning correspondent
Next Learning website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024